Inilah Tugas Yang Dilakukan Oleh Malaikat Mikail
Tugas malaikat cukup beragam. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Malaikat sendiri dikenal sebagai makhluk yang paling tunduk dan setia pada perintah Allah SWT. Percaya mengenai keberadaan malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Terdapat 10 malaikat yang memiliki tugas berbeda. Salah satunya adalah malaikat Mikail. Berikut Tugas Yang Dilakukan oleh Malaikat Mikail antara lain :

1. Memberikan Rezeki Kepada Semua Makhluk Hidup
Malaikat Mikail memiliki tugas utama sebagai pemberi rezeki kepada semua makhluk hidup yang ada di alam semesta mulai dari hewan, tumbuhan hingga manusia. Rezeki yang diberikan oleh malaikat Mikail sendiri tidak hanya berupa materi. Ada beberapa rezeki yang diturunkan oleh malaikat Mikail seperti hujan, angin, panas dan masih banyak lagi. 

2. Menurunkan Hujan
Air merupakan mineral penting yang ada di dalam kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi, air bisa berubah menjadi mala petaka apabila tidak diolah dengan baik. Selain memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup, malaikat Mikail juga dipercaya oleh Allah SWT untuk menurunkan hujan ke bumi. Hal tersebut sudah dijelaskan ke dalam kitab Al – Bidayah Wan Nihayah yang berbunyi, "Tidak ada setetes air pun yang turun dari langit melainkan disertai oleh malaikat yang mengantarkannya ke tempatnya (bumi)."

3. Menahan Matahari Menggunakan Sayap Malaikat Mikail
Salah satu tugas yang dipercayakan kepada malaikat Mikail adalah menahan matahari menggunakan sayapnya. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, dijelaskan bahwa malaikat Jibril telah menahan  punggung Rasulullah supaya tetap rukuk dengan malaikat Mikail yang menahan matahari menggunakan sayapnya dengan tujuan untuk menahan waktu subuh  agar lebih panjang. 

4. Menemani Tugas Malaikat Jibril
Sesuai yang dikisahkan bahwa malaikat Jibril merupakan malaikat yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyucikan Nabi Muhammad SAW. Pada saat menjalankan tugas tersebut, malaikat Jibril telah mendapatkan bantuan dari malaikat Mikail dengan mengambilkan seember air zam – zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. 

5. Menyampaikan Lembaran Pencabutan Nyawa Kepada Malaikat Maut
Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya untuk menjalankan tugas – tugasnya yang menyangkut dunia sekaligus akhirat. Selain bertugas sebagai penurun rezeki, malaikat Mikail juga mendapatkan tugas dari Allah SWT untuk menyampaikan  lembar pencabutan nyawa kepada malaikat maut atau Izrail. Lembaran tersebut berisi mengenai penyebab kematian, tempat dan nama dari jiwa – jiwa orang yang sudah meninggal. 

6. Tidak Pernah Tertawa Ketika Surga Diciptakan
Surga merupakan tempat yang diidamkan oleh banyak manusia. Orang yang memiliki amalan bagus dipercaya akan memasuki surga. Firdaus merupakan surga tertinggi yang diidamkan oleh banyak orang. Akan tetapi, semenjak surga diciptakan malaikat Mikail sama sekali tidak pernah tertawa. Hal tersebut telah disampaikan oleh malaikat Jibril ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan isra’ mikraj.

7. Ikut Serta Dalam Mendampingi Perjalanan Isra’ Mikraj
Malaikat Mikail dikisahkan pernah menjadi pendamping dalam tugas malaikat Jibril. Dikisahkan bahwa malaikat Mikail pernah mendampingi perjalanan Nabi Muhammad SAW saat melakukan isra ’dan mikraj.

8. Memusuhi Orang Kafir
Selain memiliki tugas menurunkan rezeki kepada semua makhluk hidup, malaikat Mikail juga menjadi salah satu malaikat yang bertugas untuk memusuhi orang kafir bersama dengan Malaikat Jibril. Hal tersebut sudah dijelaskan ke dalam surat Al – Baqarah ayat 98 yang berbunyi, “Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat – Nya, rasul - Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir." 

Tugas malaikat terdiri dari tanggungjawab yang didapat. Malaikat sendiri sudah dipercaya oleh Allah untuk melakukan tugasnya masing – masing dalam mengurus dunia dan akhirat. Sebagai mahkluk Allah kita mesti percaya dan mengimani Malaikat. Diciptakan dari nur dan tidak memiliki nafsu tetapi hanya setia memuji Allah setiap hari tanpa henti. Setiap kali umat Nabi Muhammad bersholawat kepada Rasulullah, maka para malaikat akan mendo'akan kesejahteraan dan kebaikan untuk orang yang bersholawat. Begitulah Maha baiknya Allah menginginkan kita masuk ke dalam syurga. Ada malaikat yang membantu kita untuk menuju ke arah Syurga Allah. Amiin.

Tag : artikel
Back To Top